Езиково обучение

  • PDF

Езиково обучение

Езикова школа предлага запознаване с италианската история и култура. Обучнието по италиански език, което се провежда в школата, е преплетено с богата информация за историята на Италия, за нейните туристически и културни забележителности.

Курсистите се запознават отблизо с калсическата и съвременна италианска музика, с италианската живопис, скулптура и архитектура. Обучението по италиански в езиковата школа носи заряда на южния италиански темперамент. Часовете се провеждат на италиански език, като грамтиката и лексиката също биват обяснявани на италиански. Изключения се допускат само в обученията от първо ниво. Езиковата школа се е постарала да осигури на курсистите си приятна атмосфера, заредена с италиански стил и емоция. Ежемесечните събирания в офиса на езиковата школа, както и извън него, допринасят за усещането за общност и за създаване на приятелски отношения между преподаватели и ученици. Организират се кулинарни партита, музикални събития, посещават се италиански филми и концерти, следят се всички културни прояви, свързани с Италия. Преподавателите в езиковата школа работят с искреното желание да създадат у курсистите както езикови умения, така и да им предадат знания, свързани с италианската история, но също така и със съвременната италианска действителност. В езиковата школа се следят с интерес и се коментират новините, идващи от Италия, събитията от италианския обществен и политически.

You are here: Home