Индивидуално обучение по полски език

  • PDF
Индивидуално обучение по полски език
     
Предплатен пакет 15 учебни часа   20.00 лв./уч.час
Пакет 30 учебни часа   18.00 лв./уч.час
Пакет 60 учебни часа   15.00 лв./уч.час
Пакет 120 учебни часа   12.00 лв./уч.час
Пакет 180 учебни часа   10.00 лв./уч.час
При всички нива и видове обучение има възможност за заплащане на вноски.
     
Продължителност на един учебен час - 40 минути
     
     
 

Свържете се с нас

You are here: Kурсове Полски език Индивидуално обучение по полски език