Обучение по италиански език в малки групи

  • PDF
Обучение по италиански език в малки групи
Брой нива  Отстъпка Цена 
Първо ниво - 316.00 лв
Две нива 10% 569.00 лв
   За всяко ниво след първо - 5% отстъпка  
При всички нива и видове обучение има възможност за заплащане на вноски, без ускъпяване на цената.
     

Продължителност на един учебен час - 40 минути

     

Учебници

  Progetto italiano (1-во + 2-ро ново) - учебник + тетрадка  54.00 лв
  Progetto italiano (3-то + 4-то ниво) - учебник + тетрадка  54.00 лв
  Progetto italiano (5-то + 6-то ниво) - учебник + тетрадка  54.00 лв 

Свържете се с нас

You are here: Kурсове Италиански език Италиански Език в Малки Групи