Италиански езиков център

  • PDF

Италиански_езиков_център

За един италиански езиков център най-важното е персоналното внимание, което се обръща на всеки един курсист. Това означава, че всеки участник в курса, изучавайки италиански език, има възможност да се потопи в атмосферата на слънчева Италия.

Подходът към желаещите да усвоят италаински е приятелски, внимателен и индивидуален. Искреното желание на групата от опитни преподаватели да предадат зананията си и любовта си към италианския език поражда спокойна обстановка и чувство за личностна подкрепа. Видовете курсове по италиански, които се предлагат в италианския езиков център, са в състояние да отговорят на всякакви изисквания.
Съществува курс по италиански език за начинаещи и за напреднали. Можете да изберете курс по италиански за деца, курс по бизнес италиански, по юридически или медицински италиански език. Предлагаме подготвителни курсове за полагане на изпитите по италиански език за придобиване на сертификат CELI. По време на обучението си в италианския езиков център курсистие се запознават и с италианската история и изкуство, с италианската литература, музика, живпоис и скулптура. Прожектират се класически и нови италиански филми, провеждат се литературни четения.

Предлагаме лични срещи с уменията на италианските кулинари. Организираме италиански партита. Италианският езиков център прави всичко възможно, за да се докоснат курсистие до магията на италианския език.

You are here: Home